leczenie adhd misy dźwiękowe masaż dźwiękiem zespół adhd
Terapia dźwiękiem

Śpiewające misy - Singing bowles

Śpiewające misy, gongi tybetańskie i inne instrumenty orientalne stały się akcesoriami nauczyciela i terapeuty XX i XXI wieku. Instrumenty te pochodzą z Azji, Australii, Afryki i Ameryki. Od dawna znamy instrumenty stosowane w muzykoterapii w naszym kręgu kulturowym, takie jak skrzypce, pianino, harfa i inne. Natomiast instrumenty egzotyczne z innych części świata, takie jak misy, gongi, monochordy, didgeridoo zostały przywiezione i poznane bliżej stosunkowo niedawno – około 20 – 30 lat temu. Wiek XVIII i XIX był okresem licznych podróży i powstających w ich wyniku książek, w których opisywano odległe „zamorskie” kraje, obyczaje tam panujące, kulturę i religie. Egzotyczne instrumenty muzyczne budziły duże zainteresowanie, gdyż ich dźwięk był zupełnie inny od znanych w naszej kulturze. Dodatkowo ich dźwięk i wibracje były inaczej odczuwane. Wpływ dźwięków na ciało i umysł polegał na zmianie stanu emocjonalnego, powodował uspokojenie w stanach wzburzenia i zdenerwowania, poprawiał samopoczucie przy zmęczeniu.

Z czasem wzrastało zainteresowanie egzotyką, odległymi krajami, innymi kontynentami, kulturami i coraz więcej ludzi decydowało się na podróże. Ludzie szukający nowych doznań i wrażeń znajdowali spokój, ukojenie, harmonię i odkrywali zupełnie nową filozofię życia. Zgodnie z wyobrażeniami ludzi Wschodu człowiek powstał z dźwięku. Tylko w harmonii ze sobą może tworzyć swoje życie, być zrównoważony, twórczy, kreatywny – zdrowy. Ludzie przez dziesiątki lat relaksowali się, medytowali przy kojących dźwiękach takich jak plusk fal, szum wodospadu, dzwonków wietrznych. Tworzono instrumenty – i dalej powstają – dla których inspiracją jest natura np. szum wiatru, odgłos fal oceanu (bęben oceaniczny), śpiew ptaków. Każdy słyszany dźwięk wywołuje inną reakcję. Niektóre dźwięki nas relaksują i uspokajają inne pobudzają, a jeszcze inne rozpraszają czy wręcz drażnią i denerwują. Rozmaite dźwięki wzbudzają w nas i odpowiadają różnym emocjom.

Instrumenty pochodzące z innych rejonów geograficznych już od dawna są używane do nauki, rozwoju osobistego i terapii. Wielokrotnie wykorzystywane są podczas obrzędów religijnych i świąt. Instrumenty egzotyczne stanowią bogate źródło dźwięków, na które reaguje nasz organizm. Misy tybetańskie w Himalajach, Chinach, Korei i innych krajach Azji służa do uzytku codziennego. Pełnią zarówno funkcję naczyń do przechowywania i spożywania posiłków, poprzez narzędzia do masażu, instrumenty muzyczne używane podczas medytacji oraz obrzędów religijnych w świątyniach. Dzięki zainteresowaniu mieszkańców innych kontynentów działaniem i dźwiękiem mis znacznie rozszerzyło się terytorium, na którym są one wykorzystywane.

Misy wydają dźwięk, który akustycy zaliczają do wielotonów nieharmonicznych. W zależności od rodzaju pałki, którą uderza się w misę, od tego, czy jest ona twarda, czy też miękka, uzyskuje się z tej samej misy dźwięk bogatszy np. o wyższe częstotliwości. Większość wielotonów nieharmonicznych jest nieprzyjemna w odbiorze jednak dźwięki wydawane przez misy nie są drażniące i przykre, a brzmią przyjemnie. Wybrzmiewanie dźwięku może być krótkie, może być długie, ale bardzo często słyszymy go w sobie, choć już dawno wybrzmiał. Kunszt mistrzów tybetańskich wykorzystujących misy doprowadził ich do takiej precyzji wykonania, że misy wydają wielotony, które rezonują (współpracują) z określonymi organami w ciele oraz falami alfa i theta mózgu.

W obecnych czasach ogromnym zagrożeniem jest stres, który jest obecny zarówno wśród ludzi dorosłych jak również wśród dzieci. Stres związany jest z nauką w szkole, pracą zawodową, kłopotami rodzinnymi w domu, finansami i tempem życia codziennego. Stawia się coraz wyższe wymagania dzieciom i dorosłym, często brak jest możliwości ich spełnienia, a istnieje ogromna presja i konkurencja w szkole czy w miejscu pracy, co jest określane wyścigiem szczurów. To wszystko powoduje, że zaczęto szukać nowych możliwości naturalnego, nieinwazyjnego odreagowania napięć. Częste stresy i nerwowy tryb życia powodują napięcia mięsni i blokują swobodny przepływ krwi, a w rezultacie niedotlenienie narządów. Dla osób zestresowanych, z problemami zdrowotnymi i osobistymi proponuje się „kąpiel” w dźwiękach mis i gongów. Już po pierwszym seansie można zauważyć wyraźne odprężenie, rozluźnienie, zmniejszenie napięć mięśni, usunięcie blokad i zadowolenie. Miłym następstwem takiego zabiegu jest spokojny sen. Następuje harmonizacja układu nerwowego, zrównoważenie, uspokojenie co pozwala na rozważne podejmowanie decyzji życiowych, zwiększa się zdolność myślenia i kreatywność. Zakres stosowania mis i gongów jest wieloraki. Terapię dźwiękiem stosuje się na przykład u kobiet w ciąży, u niemowląt, dla dzieci przedszkolnych, dla osób sprawnych jak również niepełnosprawnych. W wielu krajach świata np w Stanach Zjednoczonych (USA), Australii, Niemczech są zorganizowane miejsca, gdzie można poddać się działaniu i odczuć na sobie moc dźwięku mis i gongów. Efekty jakie uzyskano u osób z różnymi problemami pokierowały masaż dźwiękiem do szpitali, ośrodków terapeutycznych i dla rekonwalescentów. Już w wielu krajach masaż dźwiękiem stosuje się na dużą skalę i coraz więcej jest opracowanych programów autorskich wykorzystania dźwięku mis i gongów.

[Wracaj]
DANE KONTAKTOWE
mocdzwieku.pl
Jolanta Bieniak
tel.: 501 787 660